top of page

פנטהאוז בר"ג

 ...לקום בכל בוקר בבית המלון הפרטי שלך

עוד לפני שהתחלו בבניית הבניין ,החליטו בעלי הפנטהאוז לערב אותי, כדי שאצור עבורם את הבית התפור בדיוק למידות, לצרכים ,לרצונות ולחלומות של כל אחד מבני המשפחה

שנתיים של תכנון מוקפד, יצירה, חשיבה משותפת והנאה מרובה וזו התוצאה, העיקר שבני המשפחה מרגישים בכל בוקר, שהם קמים בבית המלון הפרטי שלהם

 

bottom of page